Privacy Verklaring Kontesi

Bedrijfsgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoons- gegevens die worden uitgevoerd door: Kontesi ( KvK 71396624), gevestigd Vlinderstraat 3, 3062 VJ Rotterdam. Personalia van de afgevaardigde voor de gegevensbescherming (DPO).

Voor alle vragen in verband met de verzameling en verwerking van de gegevens door Kontesi. kunt u per mail contact opnemen met de afgevaardigde voor de gegevensbescherming (DPO) op het e-mail adres info@kontesi.nl

Persoons/Bedrijfsgegevens klanten

Kontesi kan persoonsgegevens van u(w) (bedrijf) verwerken, omdat u gebruik maakt van onze producten, diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt heeft. Onderstaand treft u een overzicht (niet gelimiteerd) van de (persoons-/bedrijfs-) gegevens die wij kunnen verwerken: Naam Bedrijf, Naam/Namen contactperso(o)n(en), Adresgegevens, Bankgegevens, Telefoonnummers, E-mail adressen, KVK nummer, BTW nummer.

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

● Schriftelijke benadering (per e-mail/post).;

● Telefonisch contact

● Verzenden van facturen;

● Terug kunnen betalen van creditnota’.s;

● Uitvoeren van een overeenkomst;

● Bezorgen van producten;

● Bezoeken van onze medewerkers;

● Wettelijke verplichtingen.

Kontesi verwerkt uw gegevens op basis van uw toestemming.

Bewaartermijn

Kontesi zal de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor de gegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden, houdt Kontesi zich aan deze wettelijke bewaartermijnen.

Delen met derden

Kontesi verstrekt uw gegevens aan derden alleen en uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij uw gegevens om andere redenen ver- strekken aan derden dan zijn wij verplicht om u eerst toestemming te vragen. Met de organisaties die uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kontesi blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Beveiliging

Kontesi neemt en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met gegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de recent geldende beveiligingsnormen.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen, over te dragen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak met Kontesi. Voor het overdragen van gegevens kunt u bij ons een verzoek indienen. De gegevens zullen wij dan in een computerbestand naar u of een andere partij, door u genoemd sturen. Ook het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor kunt u ook een afspraak maken bij Kontesi. Het is belangrijk dat u zich dan kunt legitimeren met een geldig wettelijk legitimatiebewijs, en dat u kunt aantonen dat de verwerkte gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen ook daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan gegevens van anderen in te zien.

Wijzigingen

Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen altijd direct op de hoogte bent.

Copyright © 2024 Kontesi
lockusercartmagnifiercrossmenuchevron-down